Kull. Adı   Şifre :
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler
 
Hak ve Batıl
 
 
Birbirleriyle yakın ilişkide olan hak ve ahlak insaniyet mektebinin temel sutunları kabul edilmektedir

13/04/2010

HAK VE AHLAK Birbirleriyle yakın ilişkide olan hak ve ahlak insaniyet mektebinin temel sutunları kabul edilmektedir. Hakkın ahlakla çok yakın ilişkisi vardır, bu nedenle insan ahlaki yönden ne kadar faziletli olur tekâmül ederse o nispette hak kendi yerini korumuş olur. Fert ve toplum ahlaki değerlere ehemmiyet ve önem verdiği nispette birbirinin hukukuna saygı duyar ve ihtiram göstermiş olur. Bir toplum da güzel ahlak tesis edilmemiş ise o toplumda ferdi hukuk devamlı sarsıntıda ve çiğnenmektedir. Ferdi hukukun ihyasında ve işleyişinde faziletli ahlakın kanunlara nispeten daha üstün rol oynamaktadır.Çünkü insanın deruni hayatında var olan güzel ve faziletli ahlak, dıştaki işleyen kanundan daha etkileyicidir. Hakkın ahlakla olan ilişkisi bir toplumun kültür seviyesini belirlemektedir. Zira fert veya toplum insani ahlakla ahlaklanmadığında herkes hakkı kedi istek ve arzusuna uygun bir şekilde yorumlayarak mana etmek ister ve başkaların hakkını kendi mülkiyetine geçirmek için hakkın tarifini çıkarı doğrultusunda mana edilmesini talep eder.Dikkat edecek olursak sömürgeci ve müstekbir zihniyete sahip olan fert ve devletler kendilerinin hak sahibi olduklarını iddia ederek ve insani ahlaktan yoksun olduklarından başkalarının hakkına tecavüz etmekteler. Başkasının hakkına tecavüz edenler genelde zorba ve kaba insanlardır. Bu nedenle hakkı şahsi çıkarları doğrultusunda mana ederek hak sahibi olduklarını iddia ederler. Bu tip insanlar, insani kimliği belirleyen imanın verdiği ahlaktan yoksun olan kimselerdirler. Buna açık bir örnek verecek olursak günümüzde kanlı sömürüler ile insanlara zulüm ederek sömüren batılılar kanlı eller ile hak sahibi olduklarını iddia etmekteler. Dünya medyasını ellerinde tutan egoist sömürgeci güçler yapmış oldukları çirkin ve yüz kızartıcı işlerini medya aracılığıyla haklıymış gibi göstermekteler. Zira ahlaki değerlerden yoksun olanlar yalan konuştuklarında utanmaz ve yüzleri de kızarmaz çünkü utanmazın yüzüne tükürmüşler nisan yağmuru yağıyor dermiş evet! İnsanlık bugün büyük bir ahlaki çöküntü içinde ve maddenin dönen çarklarının dışlıları arasında yok olmakta ve yok oluyorlar. Siyonist müstekbirler, sömürü ağlarının genişletilmesinde kullanmış oldukları en etkileyici silah toplumların ahlaki değerlerini yok etmektir. Bugün İslam ümmetinin rahatça sömürülmesinde siyonistlerin kullanmış oldukları nefsin hoşuna giden modernleşme ve batılılaşma çağırısıyla tüm insani ve İslami olan değerlerini elinden alarak ahlaken, fikren, ilmen ve siyaseten sömürmekteler. Ahlaki çöküntüye uğramış bir toplum veya devlet biz hukuk devletiyiz demeleri cehaletlerinin beyanıdır. Çünkü gayri insani ve gayri ahlaki bir yaşantıyı yaşamakta olan fert veya toplum bir başkasının hukukunu çiğnemektedir. Zira güzel ahlak ferdin kendi hoşuna gideni yapması degildir, belki bir başkasının hakkına ve hukukuna riayet etmek ve sayğı duymaktır. Bugün dünyayı sömürmek isteyen sömürgeci şer güçler sadece kendilerini düşünmekte ve sömürerek büyümek isteğinde olduklarından dolayı başkalarının hakkına tecavüz etmekteler, buda insani ve ahlaki degerlerden yoksun olduklarını göstermektedir. Zira bir ferdin, bir toplumun ve devletin medeni olduğunu belirleyecek olan ancak ahlaki yaşantısıdır. Ahlaki çöküntüsü sıfırın altında çift sıfır olan bir ferde veya devlete medeni demek medeniyete hakarettir. Hiç bir surette zenginlik, ilim, sanaat ve makam insanın değerini ve kıymetini belirleyici olamaz , ancak insanın değerini ve kıymetini belirleyecek olan onun faziletli ahlakıdır. Güzel ahlak, insanların iç dünyasındaki güzellikleri dış yapısında güzel görüntüleyen aynasıdır. Kötü ahlak ise iç dünyasında ki karanlık düşüncelerinin dışa yansıtan aynasıdır. Her ferdin ve her milletin iç dünyasındaki var olan oluşumlarını dışta görüntüleyen onun ahlakıdır. İyi ahlak fıtrattaki güzelliklerin ve güzel düşüncelerin insan yapısının dış cephesine yansıyan güzel görüntüsüdür. Kötü ahlak ise insanın bedensel gayri meşru istekleriyle karartılmış iç dünyanın dışa yansıyan çirkin görüntüsüdür. İnsan yaratılışıyla temiz yaratılmıştır. Ancak insan gayrimeşru bedensel istekleriyle kendisine yol göstericilik yapan aklını esir eder ve işlemiş olduğu günahlarla temiz hilkatini kirletir. Ve kötü ahlaklı insanların listesine kayıt edilir. Böyle olunca fert ve toplum karanlıklar, huzursuzluklar ve güvensizlikler içinde bir yaşama ve düzensiz bir hayata imza atmış olur ki günümüz insanının yaşantısı ve hayatı bunun açık kanıtıdır. BUGÜNKÜ AHLAKİ ÇÖKÜNTÜNÜN GİRDABINDAN KURTULMANIN ÇARELERİ: Bugün insanların yüz yüze bulunduğu ahlaki çöküntüden kurtula bilmesi için, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan Hz. Muhammedi’n (s.a.a) uzatmış olduğu merhamet elini tutması gerekir. Çükü âlemlere rahmet peygamberi olarak gönderilen Resul-i Ekrem beşeriyetin kurtuluşu, huzuru ve mutluluğu için tesis etmiş olduğu faziletli ahlakla kardeşlik mektebini oluşturmuştur. Oluşturmuş olduğu Kurân ve Ehlibeyt mektebinin insanlık için kurtuluş gemisi olarak isimlendirmiştir."Benim Ehlibeytim Nuh’un gemisi gibidir kim binerse kurtulur." Bugün dünya okyanusunun azgın siyasi ve gayri ahlaki yaşantısının girdabından kurtulabilmenin reçetesini Resul-i Ekrem, Kurâni kerimi ve Ehlibeyti sunmuştur. Belirlenmiş olan bu adres, ahlaken çöküntüye uğramış fert veya toplumun tedavisi için başvuru merkezi olmuştur. Ama siyonist düşüncenin sahipleri aldatıcı ve yalancı dilleriyle İnsanlığın huzur ve mutluluğu için, batılılaşma, modernleşme ve özgürce yaşama adı altında vahyin mektebine alternatif olsun diye kurmuş oldukları bu sahte kurumlarla İslam ümmetini vahyi mektepten uzaklaştırmışlardır. Uzaklaştırılmış olan İslam ümmeti, imanlarının kendilerine vermiş olduğu izzeti, şerefi, namusunu ve tüm insani değerlerini kayıp ettikleri gibi çok zelil, hakir ve izzetsiz bir hayatı yaşamayı kendilerine reva gördüler. Ve izzetsiz, şerefsiz, hakir ve zelil yaşantılar ile övünerek layık ve demokrat olduklarını söyleyerek gurur duymaktalar. Bu tip insanları, kayıp etmiş oldukları ahlaki değerlerine ve çiğnenmekte olan haklarına kavuşturmak isteyen İslam’ın çağırısına da kulaklarını tıkamışlardır. Ve hala kokuşmuş layıklıkta ve demokraside çare aramaktalar. Araya dursunlar! nihayet düşmüş oldukları demokrasi ve layıklık çukurunda kayıp etmiş oldukları insani ve ahlaki değerlerinin farkında bir gün olacaklar. Sömürgeci müstekbirlerin kendilerini demokrasi ve layıklık adı altında nasıl sömürdüklerini bir gün anlamış olacaklar. Pişmanlık duygular ile açık olan tövbe kapısına baş vururda " urvetül vuska olan Allah'ın ipine sarılırlarsa kayıp etmiş oldukları değerlerini yeniden kazanmış olurlar. Şu bir gerçek ki! insan, İlmen, siyaseten, fikren ve ahlaken sömürüldüğünü fark etmez ise tevbe edip pişman olmasını da bilmez ve sömürgecinin dönen dolabının iyi dönmesi için de güzel hizmet eder ve yaptığı hizmeti de mukaddes görev bilir. Zaten! sömürgeci müstekbirin varlığını korumakta olan, batılılaşma aşkıyla yanan mazlum konumundaki sömürülmekte olan müstekbirlerdir. Çükü nasıl sömürüldüğünü ve nasıl ahlaki değerlerinden uzaklaştırıldığını ve nasıl hak ve hukukunun elinden alındığını ve nasıl hakkı çiğnendiğini ve nasıl İslami ve insani değerlerinden yontulup kuşa çevrildiğini bilemediğinden mazlum konumunda hesap edilmektedir. Kendisi uyarılmak istenildiğinde kibirlenerek şu sefiller gibimi inanacağız derler ve kendilerini üstün görerek batının boynuna takmış olduğu köle zincirini unuttuklarından da mazlum müstekbirler. İnsanların bu girdaptan kurtula bilmesi için nasıl sömürüldüğünü niçin sömürüldüğünü ve kimler sömürdügününün bilinci verilerek sömürülmekte olan halkları uyarmak ve sömürücünün sömürü araçlarını tanıtmakla olur. Muhammed Avcı
 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

15/04/2011 - 14:49 Ayetullah Sistani Suudi Kralı’nın Görüşme Talebini Ret Etti
14/04/2011 - 11:26 Tevhit bütün İslam Emirlerinin Ruhudur
12/04/2011 - 12:03 Kurân ve Hadisler de Komşuluk
14/02/2011 - 20:25 Hz. Muhammed (s.a.a) ile Hz. Hatice’nin (s.a) Evliliği
14/02/2011 - 20:23 Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kutlu Doğumu ve Vahdet Haftası
31/01/2011 - 16:07 1.Hayat Pınarı Bilgi Yarışması
19/01/2011 - 09:50 Hz. Fatıma’nın (s.a) Cennetteki Makamı
18/01/2011 - 15:23 Erbain Ziyaretnamesi
30/12/2010 - 16:27 Muktada el-Sadr’dan Erdoğan'a Teşekkür
23/12/2010 - 09:51 Ayetullah Sübhani’den Başbakana Teşekkür Mesajı
23/12/2010 - 09:33 Şeyh Celaleddin Sagîr'den Erdoğan'a Teşekkür
23/12/2010 - 09:29 Berlin İmam Cafer Sadık (a.s) Camiinde Aşura
20/12/2010 - 09:57 Ankara Kocatepe'de Görkemli Kerbela Anma Merasimi
20/12/2010 - 09:44 Kars'ta Aşura
20/12/2010 - 09:40 Avrupa "Lebbeyk Ya Hüseyin" Nidalarıyla İnledi
20/12/2010 - 09:35 Suudi Arabistan’da Şiilerle Vahabiler Arasında Şiddetli Çatışmalar
18/12/2010 - 10:34 Aralık'ta Duygulu Aşura yas Merasimi
18/12/2010 - 10:31 Kocaeli Kerbela Şehitlerine Ağladı
18/12/2010 - 10:14 Malatya'da Kerbela Şehitlerini Anma Merasimi
18/12/2010 - 10:12 Bursa'da Kerbela Şehitlerini Anma Merasimi
18/12/2010 - 10:04 Kayışdağın’da Görkemli Aşura Yas Merasimi
17/12/2010 - 11:44 İran'da Milyonluk Aşura Merasimleri
17/12/2010 - 10:46 Iğdır‘da Tasua ve Aşura Günü Gözyaşları Sel Oldu
17/12/2010 - 10:19 Halkalı'da Tarihi Aşura
17/12/2010 - 10:09 Aşura Merasimi Halkalı’da Yine Görkemli Düzenlendi
17/12/2010 - 09:48 Başbakan Aşura Merasimine Katıldı
15/12/2010 - 10:30 Aşura
15/12/2010 - 09:45 Tasua Günü Ne Oldu?
13/12/2010 - 12:44 Ölümü Ancak Saadet Bilirim!
13/12/2010 - 11:40 Yezid Kimdir?
11/12/2010 - 14:03 Kerbela Kıyamının Sebepleri
11/12/2010 - 13:15 Kerbela Kıyamının Niteliği
10/12/2010 - 09:57 Kerbela Bir Mekteptir
24/11/2010 - 14:08 Dua İnsanı Yüceltir
23/11/2010 - 13:42 Namazın Hikmeti
23/11/2010 - 12:30 Ana-Babaya İyilik ve Saygı
23/11/2010 - 12:26 Hz. Ali`den (a.s) Güzel Sözler
23/11/2010 - 09:54 Gadir Gününde Taç Töreni
12/11/2010 - 15:25 İnsan neden Allah’ı unutur?
08/11/2010 - 15:00 Namazda On Güzellik
01/11/2010 - 14:59 El Ezher Şeyhi, Ayetullah Sistani'yi Ziyaret Edecek
28/10/2010 - 13:44 Güler Yüzlülük ve Güzel Ahlak
28/10/2010 - 13:27 İyi Bir Eşin Nitelikleri
25/10/2010 - 14:47 Kendini Tanıma ve Yetiştirme
25/10/2010 - 13:22 İslâm Ahlâkının Özellikleri
22/10/2010 - 12:53 Ayetullah Sistani, Askerleri Uyardı
20/10/2010 - 20:10 İmam Ali Rıza’nın (a.s) Kısaca Hayatı
20/10/2010 - 12:44 Sılayı Rahim
20/10/2010 - 12:40 Takva ve Değerli Aşamaları
15/10/2010 - 13:57 Anne Hakkı
24/09/2010 - 10:13 Kurândaki Akrabalık İlişkisi
14/09/2010 - 12:16 Takva ve Büyük Günahlar
28/07/2010 - 10:06 İmam Mehdi'nin (a.f) Mübarek Doğum Günü
24/06/2010 - 11:03 Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır
24/06/2010 - 11:02 Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar
23/06/2010 - 09:39 Recep Ayının Faziletleri
11/06/2010 - 08:41 İlahi Adalet 1
10/06/2010 - 10:14 Takvasız Kurân Okuyanın Akıbeti
07/06/2010 - 08:21 İstiğfar
31/05/2010 - 09:05 İslam'da İrfan ve Hikmet
28/05/2010 - 10:19 İrfan ve Şeriat
26/05/2010 - 15:06 Ölüm Anında Kurân Tilavet Etmek
22/05/2010 - 08:59 Nasıl İhlâslı Olabiliriz?
19/05/2010 - 10:21 Misafirlik ve Misafirperverlik
18/05/2010 - 09:24 Hz. Fatıma'nın (s.a) Şehadeti
18/05/2010 - 08:52 Hz. Fatıma’nın (s.a) Kapısının Yakılması
18/05/2010 - 08:47 Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü Ve Takvasından Örnekler
12/05/2010 - 09:10 İslam Tarihinden Örnekler
08/05/2010 - 09:11 Kur'an ve Hadislerde Nefisle Cihat
05/05/2010 - 09:17 Bir Kurân Gerçeği Üzerine
03/05/2010 - 09:17 Ahde Vefa
03/05/2010 - 09:13 Küçük Görülen Büyük Ameller
26/04/2010 - 14:43 Allah Korkusundan Ağlamak
22/04/2010 - 10:38 Kurân-ı Kerim İfadesinde Müstakildir
13/04/2010 - 10:17 Hak ve Batıl
12/04/2010 - 11:15 Kurân-ı Kerim’in Mücize Oluşu
08/04/2010 - 11:13 Namazla İlgili Hadisler ve Güzel Sözler
08/04/2010 - 11:10 Namazın Hikmeti
06/04/2010 - 08:42 Mirac’u Saadet (2)
06/04/2010 - 08:39 Mirac’u Saadet (1)
05/04/2010 - 09:03 Kurân, Karanlıklardan Kurtulma Nedenidir
03/04/2010 - 08:46 Haset Huyuyla Nasıl Mücadele Etmeliyiz?
19/03/2010 - 11:08 İslami Adabı Riayet Etmek
16/03/2010 - 09:26 Kemale Ulaşmanın Yolu
12/03/2010 - 10:22 Gençlik Sorunları
12/03/2010 - 10:19 Kurân Okumanın Bereketi
10/03/2010 - 09:17 En Kötü İnsan
28/01/2010 - 10:32 Küçük Görülen Büyük Ameller
09/01/2010 - 14:12 Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Aşura töreni
17/11/2009 - 09:55 Dokuzuncu İmam Cevad'ın Hayatı
11/11/2009 - 08:29 Rızk Kavramının Kurân'da İfade Ettiği Anlam
11/11/2009 - 08:25 Bir Kurân Gerçeği Üzerine
05/11/2009 - 14:16 Hz.Ali'nin Kasia Hutbesi 
30/10/2009 - 08:23 İmam Ali b. Musa'nın (a.s) Kısaca Hayatı
21/10/2009 - 08:34 Müslüman İşini Güzel Yapar 
02/09/2009 - 13:55 Oruç ve Nefsi Tezkiye 
02/09/2009 - 13:48 Rahmet Ayı Ramazan 
02/09/2009 - 13:38 Bana Dua Edin 
02/09/2009 - 13:28 Zahiri ve Batıni Oruç   
28/08/2009 - 14:22 Oruç Tutmanın Felsefesi
 
Multimedia
Anket

Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?

Seçenekler
Kötü
İyi
Çok iyi

Sonuçları Göster

 
 
 
 
Ehlibeyt Gençliği 1

Sevginin Saf Kaynağı
Ehlibeyt Gençliği 3

SONSUZA KADAR ALACAKLI OLMAK
Ehlibeyt Gençliği 2

Allah’a Yolculuk
Ehlibeyt Gençliği 4

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı
Ehlibeyt Gençliği 5

Gaybet'i Kübradan Sonra
Ehlibeyt Gençliği 6

Algılama ve Düşünme Üzerine
Ehlibeyt Gençliği 6

Ramazan İle Sonsuzlaşmak
Ehlibeyt Gençliği 7

İsrail'i Kim Şımarttı
Yazilan yazilar yazarin kendi sorumlulugundadir. Sitemiz bundan sorumlu tutulamaz
Konuk Yazarlar
Bir Ayet
Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi.

( SÂFFÂT - 102)

Bir Hadis
Size iki şey emanet ediyorum: Biri Kuran, diğeri Ehlibeyt’imdir. Kuran ve Ehlibeyt birbirinden ayrılmaz, Kuran ve Ehlibeyt Hakk’tan uzanan iptir, sarılan selamet bulur.”
(Hz. Muhammed s.a.a)

Tarih & Saat
Ençok Okunanlar
Yazarlar
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler

Ehlibeytgencligi.com İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. Tüm hakları Saklıdır © 2008 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.Net