Kull. Adı   Şifre :
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler
 
Allah’ı Zikretmek
 
 
Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir [1] kastıyla olursa sakıncası yoktur.

08/01/2011

Zikir ve dua, namazın bütün hallerinde mutlak zikir [1] kastıyla olursa sakıncası yoktur.[2] Namaz kılanın bedeni, namazın müstehap zikirleri anında da olsa ( bi hav lillah dışında) hareketsiz olmalıdır. Eğer namaz kılan kişi bedenin hareket ettiği bir esnada zikir söylerse ( örneğin; rükuya ya da secdeye giderken müstehap zikirleri, namazın içinde farz olan özel zikirler kastıyla söylerse) namazı yeniden kılmalıdır. Ancak namazın beğenilen yerlerinin neresinde olursa olsun Allah’ı zikir etme kastıyla okursa ve de bedeni hareket halinde de olsa, namazı sahihtir.[3] Namazdan sonra, şükür secdesi yerine getirmek müstehaptır. Bunu yerine getirmek için yalnızca alnını şükür kastıyla yere koyması yeterlidir. Ancak üç defa “şükran lillah” ya da “ afven lillah” demesi daha güzeldir. Yine insana ne zaman bir nimet ulaşsa ya da bir bela ondan uzaklaşsa şükür secdesi yerine getirmesi müstehaptır.[4] Bedenin hareketli olduğu bir esnada zikir söylerse ( örneğin; rükuya giderken ya da secdeye giderken tekbir söylerse) ve bunu namazda söylenilmesi emredilen zikir kastıyla söylerse namazı yeniden kılmalıdır. Eğer emredilen zikir kastıyla değil de yalnızca zikir söylemek için söylerse namazı sahihtir.[5] İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah’ı, dilinizde olan şey ile kalbinizde olan şey aynı olacak bir şekilde mükemmel olarak zikredin. İçiniz ve dışınız da bir olsun. Kendinizi unutmadıkça hakiki zikir sahibi olamazsınız.[6] Ayetlere Göre Allah’ı Zikretmek Allah’ı zikretmek her şeyden daha büyüktür.[7] Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. Ve onu sabah akşam tespih edin.[8] Yaşam içinde gaflet etme nedenlerinin çok olması ve her taraftan şeytanın vesvese oklarının insana doğru fırlatılmasından dolayı onlarla mücadele için “çokça zikir etmek” ten başka bir yol yoktur. “Çokça zikir etmek” kelimenin gerçek anlamıyla “bütün kalple Allah’a yönelmek” tir. Yalnızca söz ve gevezelik değildir. Çokça zikir etmek, insanın bütün davranışlarına nur saçmalıdır. Ve onları aydınlatmalıdır. Bundan dolayı, kur-an’ı kerim müminlerin hepsini yukarıdaki ayette, bütün hallerde Allah’ı zikretmekle görevlendirmektedir. İbadet esnasında onu zikrediniz. Kalp huzuruna ve ihlâsa sahip olunuz. Günah anlarında onu zikrederek gözünüzü kapatınız. Eğer günah gerçekleşirse tövbe ediniz. Hak yoluna geri dönünüz. Nimet elde ettiğiniz zaman onu zikrediniz. Ve ona şükür ediniz. Bela ve musibet dokunduğu zaman onu zikrediniz. Ve sabırlı olunuz. Özet olarak yaşam sahnelerinin tamamında onu zikretmeyi unutmayınız. Sahihi Tirmizi ve Ahmet Bin Hanbelinin Müsnedinde yer alan bir hadiste, Ebu Saidi Hudri peygamber efendimizden (s.a.a.) şöyle nakletmektedir: Peygamberimize (s.a.a.) şöyle sordular: Kıyamet gününde kullarının hangisinin makamı daha yücedir? Şöyle buyurdu: Allah’ı çokça zikir eden kişiler. Ebu Saidi Hudri şöyle sordum diyor: Ey Allah’ın rasulü! Onların makamları, Allah yolunda gazi olan kişilerden de mi daha yücedir? Şöyle buyurdu: Eğer kılıcı kırılıncaya ve kana bulanıncaya kadar kâfirlere ve müşriklere vursa da, Allah’ı zikir eden kişiler onlardan daha üstündür. Çünkü samimi bir cihadın da Allah’ı zikir etmeksizin gerçekleşmesi olanaksızdır. Burada, çokça zikir etmenin geniş bir manası olduğu anlaşılmaktadır. Bazı rivayetlerde Hz. Fatıma Zehra’nın (s.) tespihi (34 defa Allahu Ekber, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Subhanellah) olarak, müfessirlerin bazılarının sözlerinde Ulya sıfatları, Esmaul Hüsna veya Allah’ı ona yakışmayacak şeylerden tenzih etmek ya da bunlara benzer şeyler olarak tefsir etmişlerdir. Ancak bunların hepsi de ayetin anlamını bu ölçütlerle özelleştirerek sınırlandırmak değil çok aydın olan ölçütün açıklanmasına yöneliktir. Ayetin siyakından da güzelce anlaşıldığı gibi “Allah’ı sabah akşam tespih etmek” kelimesinin anlamı, sürekli tespih etmektir. Ancak bu iki vaktin özel açıklanması günün başlangıcı ve sonu unvanıyladır. Bazıları bu ayeti sabah ve ikindi namazları ya da buna benzer şeylerle tefsir etmişlerdir. Yine bu tefsirler de ölçütün açıklanmasına yöneliktir. Bu bağlamda, “Allah’ı çokça zikretmek ve sabah akşam onu tespih etmek” tümcelerinin anlamı, her zaman yüce Allah’a yönelmek ve onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve takdis etmek olacaktır. Yemek ve suyun beden için olduğu gibi Allah’ı zikretmenin de insan ruhu için olduğunu bilmekteyiz. Rad suresinin 28. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: Bilin ki, kalpler yalnızca Allah’ı zikretmekle huzur bulur. Kalbin huzur bulmasının sonucu da Fecr suresinin 27–30. ayetlerinde buyrulmaktadır: Ey huzura eren nefis! Razı edici ve razı edilmiş olarak rabbine dön. Kullarım arasına gir. Cennetime gir.[9] Rivayetlere Göre Allah’ı Zikretmek Karların En Güzelidir: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikretmek, ganimetlerin en faziletlisidir.[10] Yüce Allah’a Âşık Olanların Lezzetidir: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikretmek, Allah dostlarının lezzetidir.[11] Takva Ehlinin Yöntemidir: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikretmek, takva ehlinin yöntemidir.[12] İyilerin Ahlakıdır: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikretmek, iyilerin ahlakı ve müminlerin yöntemidir.[13] Takva Ehlinin Neşesidir: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikretmek, her takvalı için neşe ve her mümin için lezzettir.[14] Allah’ı Zikretmenin Etkileri Ruhun Gücü ve Islah’ın Kilididir: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikretmedeki devamlılık, ruha güç ve ıslaha kilit olur.[15] Mutluluk: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı çokça samimi olarak zikir edin. Onun vesilesiyle yaşamın en güzeline sahip olun. Ve onun vesilesiyle kurtuluş yollarına girin.[16] Kalbin Hayatı: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Kalplerin hayatı Allah’ı çokça zikir etmededir.[17] Kalbin Nuru: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikir etmelisin. Çünkü o kalplerin nurudur.[18] Pasların Cilasıdır: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah, zikretmeyi kalplerin cilası olarak karar kılmıştır.[19] Kalplere Şifadır: Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: Allah’ı zikir ediniz. Çünkü o şifadır. İnsanları anmayınız. Çünkü o hastalıktır.[20] Göz Nuru: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikir etmek, gözleri nurlandırır. İnsanın görülmeyen arkadaşı olur.[21] İmanın Koruyucusu ve Şeytanın Uzaklaştırıcısı: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı zikir etmek, imanın destekçisi ve şeytan karşısında bir siperdir.[22] Nifaktan Güven İçinde Kalmaktır: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Allah’ı çok zikir eden kişi, nifaktan uzak kalır.[23] Sevgi Nedenidir: Allah rasulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: Ben, Allah’ı çok zikir eden kişiyi severim.[24] Günahlara Karşı Korumadır: Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Kulumun genellikle beni zikir ettiğini bildiğim zaman onun isteklerini kendime doğru yönlendiririm. Kulum böyle olunca da günah işleyeceği an onunla günah arasına girerim. [25] Kalbe Huzur Vericidir: Biliniz ki, kalpler yalnızca Allah’ı zikir etmekle huzur bulur.[26] Basiret: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Kim, Allah’ı zikir ederse basiret sahibi olur.[27] Meşhur Kılar: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Kim, Allah’ı zikir etmekle meşgul olursa, yüce Allah onun adını güzelleştirir.[28] Zikir Etmenin Özel Vakitleri Düşman ile Karşılaşıldığı Zaman: Ey iman edenler! Bir grup ile karşılaştığınız zaman Allah’ı çokça anın ki, başarıya erişesiniz.[29] İş Zamanı: İmam Ali (a.) şöyle buyurmaktadır: Pazara girdiğiniz ve insanlarla alışveriş yaptığınız zaman Allah’ı çokça zikir edin.[30] Öfke Zamanı: Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah peygamberlerinden birine şöyle vahiy etti; Ey âdemoğlu! Öfkelendiğin zaman beni zikir et. Ben öfkelendiğim zaman seni anıyorum.[31] Neşe Zamanı: İmam Bakır (a.) şöyle buyurmuştur: Tevrat’ta şöyle yazılıdır: Ey Musa! Yanlış yaptığın zaman seni anmam için; yalnız kaldığın zamanlar ve neşeli olduğun zamanlar beni zikir et.[32] Karar Verme Zamanı: Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: Bir işe karar vereciğin zaman Allah’ı zikir et.[33] İlahi Zikre Engel Olan Şeyler Mal ve Evlat: Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı zikir etmekten gafil kılmasın. Kim böyle yaparsa ziyana uğramıştır.[34] Şeytan: Şeytan, şarap ve kumar vesilesiyle aranızda düşmanlık ve kin oluşturmak ve sizi Allah’ı zikir etmekten alıkoymak istiyor.[35] En Şükürsüz Organ: İmam Ali (a.) şöyle buyurmuştur: Organlar arasında gözden daha şükürsüz bir organ yoktur. Öyleyse onun isteklerine boyun eğmeyin. Çünkü sizi Allah’ı zikir etmekten gafil kılar.[36] Nefsanî İsteklere Uymak: İmam Ali (a.) şöyle buyurmuştur: Günahlar arasında nefsin şehvetlerine uymaktan daha büyük bir günah yoktur. Öyleyse ona boyun eğmeyin. Çünkü sizi Allah’ı zikir etmekten gafil kılar.[37] İnsanları Anmak: İmam Ali (a.) şöyle buyurmuştur: Kim insanları anmakla meşgul olursa yüce Allah kendi zikrini ondan keser alır.[38] Bir Hikâye Bir padişah, çok ibadet eden bir kimseye şöyle der: Hiç biz senin aklına geliyor muyuz? Şöyle cevap verir: Evet, ne zaman Allah’ı unutursam.[39] Oburluk: İmam Seccad (a.) şöyle buyurmuştur: Oburluk, aşırı yemek ve tok olmanın verdiği sarhoşluk; Allah’ı zikir etmeyi unutturan şeylerdir.[40] Allah’ı Zikir Etmekten Uzak Olmanın Sonuçları Çetin Bir Hayat: Kim beni zikir etmekten yüz çevirirse, onun için (dünyada) sıkıntılı bir yaşam vardır.[41] Şeytanla Arkadaşlık: Kim rahmanın zikrini görmezlikten gelirse ona bir şeytanı sardırırız. Artık o, onun arkadaşı olur.[42] Taş Yüreklilik: Yüce Allah, Musa’ya (a.) şöyle buyurmuştur: Ey Musa! Beni hiçbir durumda unutma. Ve malın çokluğuyla sevinme. Çünkü beni unutmak kalpleri katılaştırır.[43] Hakkı Zikir Etmek İbadet içinde bulunan toplumsal ve ahlaki etkilerin hepsinin kökü yalnızca bir şeydedir. O da Hakkı zikir etmek ve onun dışında olan her şeyi unutmaktır. Kur-an’ı kerim, bir yerde ibadetin ruhu güçlendirme yönüne ve eğitimsel etkilerine işaret ederek şöyle buyurmaktadır: Kuşkusuz namaz, edepsizlikten ve çirkin işlerden alıkoyar.[44] Başka bir yerde de şöyle buyurmaktadır: Beni zikir etmek için namaza dur.[45] Namaz kılan ve Allah’ı zikir eden kişi her zaman kendisini gözetleyen, bilen ve görenin var olduğunu aklından çıkarmamalıdır. İbadet hedefiyle yapılan Allah’ı zikir etmek ve Allah’ı anmak, kalbi cilalar ve kalbe huzur verir. Kalbi ilahi tecellilere hazırlar. İmam Ali (a.) ibadetin ruhu olan Allah’ı zikir etmek hakkında şöyle buyurmaktadır: Yüce Allah kendini zikir etmeyi kalplerin cilası olarak karar kılmıştır. Kalpler onun vesilesiyle sağır olduktan sonra duyar, kör olduktan sonra görür ve inat (isyan) ettikten sonra boyun eğer. Yüce Allah, her zamanın bir kısmında ve peygamber olmadığı zamanlarda, fikirlerinde kendileriyle gizlice konuştuğu ve kalplerinde de kendileriyle konuştuğu kulları vardı ve var olacaktır.[46] Bu sözlerde, kalbin ilham alabileceği ve yüce Allah ile konuşabileceği bir noktaya kadar Hakkı zikir etmenin şaşırtıcı ve ilginç özellikleri açıklanmıştır. İmam Humeyni’den (r.a.) Bir Öğüt İmam Humeyni (r.a.) duaların etkisi ve değeri konusunda şöyle buyurmuştur: Dualar ve yüce Allah’a yönelmeler, insanı aslına yönlendirir. Ve çalışmaya engel olmak şöyle dursun hatta katkısı bile olur.[47] İmam Humeyni (r.a.) bundan dolayı, insanları duadan ayırmayı doğru bulmamaktadır: İnsanlar, dua ile Allah’la dostluk kurmalıdırlar. Yüce Allah ile dost olan kişilere ve kendileri için bir değere sahip olmayan kişilere göre dünyanın çekiciliği yoktur. Ve yalnızca Allah için çalışmaktadırlar.[48] Hz. İmam genç oğluna (Hacı Ahmet) yazdığı bir mektupta çok çekici bir konuyu hatırlatmaktadır: Sevgili oğlum! Gençliğinin bundan sonraki kalan kısmından iyi yararlan. Çünkü yaşlılıkta her şey elden çıkıp gidiyor. Hatta yüce Allah’a ve ahirete yönelme bile. Büyük şeytanın hileleri ve nefsi emare, gençlere gençliklerinin gafilce ellerinden çıkıp gitmesi için yaşlılıkta düzelme ve iyi bir insan olma sözünü veriyor. Yaşlılara da son ana kadar boş vaatlerle Allah’ı zikir etmekten ve ihlâslı olmaktan alıkoyarak uzun bir ömür sözü veriyor. Nihayet ölüm gelip çatıyor. Eğer imanı o ana kadar almamışsa onu da alıyor… [49] Başka bir yerde de şöyle hatırlatmaktadır: Ey oğlum! Gençliğinden iyi yararlan. Onu (Celle Celaluhu) zikir ederek ve onu severek ömrünü geçir. Mahbubu zikir etmenin siyasi, toplumsal çalışmalara ve dine, insanlara hizmet etmeye engel olmak şöyle dursun hatta o konularda sana yardımı da olur… [50] Mahbubu mu İstemek Yoksa İstenileni mi Elde Etmek? İmam Humeyni (r.a.) şöyle buyurmaktadır: Hakkı zikir eden insan, diliyle zikir söyleyerek kalbindeki iman nurunu artırmalıdır. Kalbin, dilin, sözün, bakışın ve kulağın nurani olmaması mümkün değildir. Nurani insan, mülkiye ve melekût kuvvelerinin tamamıyla nur saçmalıdır. Buna ilave olarak, kendini dosdoğru yola ve saadete iletmelidir. Başkalarını da aydınlatmalıdır ve onları insaniyet yoluna iletmelidir.[51] Zikir, kulun vücudunun bütün boyutlarında geçerli olmalı ve onlara sirayet etmelidir. İlahi cemal ve kemal sıfatları onun ruhunu nurlandırmalıdır. Böyle bir hüviyet; Allah’ı zikir eden kişiye hayat, ilim ve şuur verecektir.[52] -------------------------------------------------------------------------------- [1] Mutlak zikir: Namaz zikirlerinden biri kastıyla okunmayan, ancak yalnızca sevap için okunan zikirlere denir. [2] Urvet-ul Vuska: C.1,Mesele 9 [3] Tevzih-ul Mesaili Meracii: C.1,S.593,Mesele 1050 [4] Tevzih-ul Mesaili Meracii: C.1,S.581,Mesele 1123 [5] Tevzih-ul Mesalil Meracii: C.1,S.561,Mesele 966 [6] Ğurer-ul Hikem: Amedi [7] Ankebut: 45 [8] Ahzab: 41 [9] Tefsiri Numune: Mekarim Şirazi, C.17,S.351–353 [10] Ğurer-ul Hikem: Amedi [11] Ğurer-ul Hikem: Amedi [12] Ğurer-ul Hikem: Amedi [13] Ğurer-ul Hikem: Amedi [14] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.77,S.107 [15] Ğurer-ul Hikem: Amedi [16] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.78,S.39 [17] Ğurer-ul Hikem: Amedi [18] Ğurer-ul Hikem: Amedi [19] Nehcul Belağa: Hutbe 217 [20] Tenbihul Havatır: S.7 [21] Ğurer-ul Hikem: Amedi [22] Ğurer-ul Hikem: Amedi [23] Ğurer-ul Hikem: Amedi [24] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.93,S.160 [25] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.93,S.162 [26] Rad: 28 [27] Ğurer-ul Hikem: Amedi [28] Ğurer-ul Hikem: Amedi [29] Enfal: 45 [30] Ğurer-ul Hikem: Amedi [31] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.75,S.321 [32] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.13,S.328 [33] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.75,S.179 [34] Münafikun: 9 [35] Maide: 91 [36] Ğurer-ul Hikem: Amedi [37] Ğurer-ul Hikem: Amedi [38] Ğurer-ul Hikem: Amedi [39] Gülistani Sadi: Hikâyeyi Çaharrom [40] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.78,S.129 [41] Taha: 124 [42] Zuhruf: 36 [43] Bihar-ul Envar: Meclisi, C.74,S.34 [44] Ankebut: 45 [45] Taha: 14 [46] Nehcul Belağa: Hutbe 213 [47] Mecellei Terbiyyet: Sal 15, Mihr 1378, S.51 [48] Mecellei Peyami İnkılâp: Şumarei Dehom, Tir 1359, S.24 [49] Ruznamei Cumhurii İslami: Şumarei 5905,S.12 [50] Cilvehayi Rahmani: S.40 [51] Kur-an Babi Marifetullah: S.78 [52] Nuk: Risalei Nurun Ala Nur Der Zikir ve Zakir ve Mezkûr, Allame Hasan Zade Amuli, S.47–57 abna.ir
 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

24/03/2014 - 16:41 Gençlerimiz ele ele verirse, Nevruz böyle bayram olur!
26/02/2014 - 15:04 Kurân-ı Kerim’in Mucize Oluşu
26/02/2014 - 14:43 Akraba Ziyaretleri
26/02/2014 - 14:00 İmam Ali’nin (a.s) İmam Hüseyin’e (a.s) Vasiyeti
03/05/2011 - 09:19 Irak'ın İşgalcilere İhtiyacı Yok!
30/04/2011 - 09:56 Bahreyn'de İnsanlık Ölüyor
30/04/2011 - 09:54 Mısır'da Vahabi Tehlikesi
28/04/2011 - 19:55 el -Ezher: Vahabilik bidat ve İslam dışıdır
28/04/2011 - 19:52 Trakya Ünüversitesinde başörtüsü çelişkisi
28/04/2011 - 19:20 Hamedani: Bölge diktatörlerinin sarayları yıkılmakta
05/02/2011 - 18:27 Gençlerin Aileleriyle İlişkileri Nasıl Olmalıdır
17/01/2011 - 10:50 Gureru'l Hikem Kitabı Çıktı
17/01/2011 - 10:44 Bayanlar Arası Kuran Okuma Yarışması Kayıtları Başladı
08/01/2011 - 14:39 Allah’ı Zikretmek
08/01/2011 - 14:35 İslâm Ahlâkının Özellikleri
08/01/2011 - 14:29 Hakka Giden Yol Nasıl Kat edilir?
08/01/2011 - 14:27 İslam'ın Arzuladığı ''Genç Nesil''
30/12/2010 - 14:15 Peygamber (s.a.a)’in Gadir-i Hum’da Okuduğu Hutbe
30/12/2010 - 14:06 Hz Ali'nin Divanındaki Sözlerden Seçmeler
27/12/2010 - 14:36 Adalet Mazharı Ali (a.s)
27/12/2010 - 14:24 Günahın Tedavisi
27/12/2010 - 13:57 Evliliğin Fazileti
27/12/2010 - 13:53 İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
27/12/2010 - 13:42 Hz.Hüseyin(a.s)'den Hikmetli Sözler
09/12/2010 - 11:24 Allah Resulü Hüseyin'e Ağlıyor
09/12/2010 - 10:50 Kerbela
09/12/2010 - 10:48 Hüseyin Bin Ali (a.s)
09/12/2010 - 10:47 Aşura Kıyamının Hedefleri
09/12/2010 - 10:45 Muharrem, Matem ve Mühasebe Ayı
09/12/2010 - 10:44 Muharrem Ayının İlk On Günü
09/12/2010 - 10:40 Muharrem
22/11/2010 - 14:55 Gadir-i Hum Olayı
08/11/2010 - 13:17 Hz.Ali'nin torunundan 'Haklar Risalesi'
27/10/2010 - 09:11 Gerçek İslam ve Yöresel İslam
20/10/2010 - 17:30 İmam Rıza (a.s)
20/10/2010 - 17:22 İmam Rıza'nın (a.s) Kutlu Doğum Yıl Dönümü
07/10/2010 - 12:22 Balığı Sofranızdan Eksik Etmeyin
07/10/2010 - 12:16 İstanbul'da Acil Vakalar İçin Ambulans Devriyesi
07/10/2010 - 11:24 İlk Hacı Kafilesi Cumartesi Yola Çıkacak
07/10/2010 - 10:35 Dikkat ! Kış Erken Geliyor Önleminizi, Alın
05/10/2010 - 10:00 Yirmilik Diş
05/10/2010 - 09:23 Karaciğer Dostu Şifalı Bitkiler
30/09/2010 - 23:07 İstanbul'da 1 milyon Binayı İlgilendiren Kritik Karar
30/09/2010 - 22:52 Gençlerin Yanlış Yollara Sapmaması İçin!
28/09/2010 - 12:18 Parmakları Çıtlatmak
28/09/2010 - 12:09 Bilgisayara Çok Bakanlar Dikkat!
28/09/2010 - 11:38 Amel İle Terbiye Edin Dille Değİl
28/09/2010 - 11:32 Okulda başarı için kahvaltının önemi büyük
27/09/2010 - 11:45 Bir Genç Erkekte Bulunması Gereken Özellikler
27/09/2010 - 11:23 Bir Genç Kızda Bulunması Gereken Özellikler
27/09/2010 - 11:15 Allah Korkusu Dünyevi Korkulardan Farklıdır
27/09/2010 - 11:05 Allah Teala Kullarına En Hayırlı Olanı Seçer
27/09/2010 - 10:57 Öz Güven Nasıl Kazanılır?
16/09/2010 - 14:21 Müslüman Kadının Kocasına İtaatı Nasıl Olmalı
16/09/2010 - 14:18 İmam Mehdi(a.s)dan Hadis ve Rivayetler
16/09/2010 - 13:06 Gürcistan'dan Türk işadamlarına çağrı: Gelin, 40 dolara 3 gün içinde şirketinizi kurun
16/09/2010 - 12:59 Tarım Müdürlüğü uyardı: İklim Değişikliklerinden Zarar Görmemek İçin Bölgeye Uygun Ürünler Ekin
15/09/2010 - 18:03 Çin Malı Kırtasiye Ürünlerine Dikkat Edilmesi İstendi
15/09/2010 - 17:21 Anadolu Üniversitesi'nin bütün kontenjanları doldu
15/09/2010 - 17:16 İran Halkı Kurân Yakma Girişimini Lanetledi
15/09/2010 - 16:03 Kurân Hidayet Ve Saadet Kitabıdır
14/09/2010 - 12:19 Nefsi Tezkiye Etmek
14/09/2010 - 12:17 Affetmek
03/09/2010 - 11:53 Kadir Gecelerinin Amelleri
03/09/2010 - 11:46 Oruç-Kırk Hadis
03/09/2010 - 11:40 Oruç Ve Günahtan Sakınmak
28/07/2010 - 10:08 Hak ve Batılın Ölçüsü Ammar
17/04/2010 - 12:37 Tövbe ve Nefsi Arındırma
17/04/2010 - 12:21 Ehl-i Beyt (a.s)’ı Tanımak
16/04/2010 - 09:43 Salavatın Faydaları
16/04/2010 - 09:24 Dua ve ibadete bilimsel kanıt
16/04/2010 - 09:22 Hakka Giden Yol
16/04/2010 - 09:10 Peygamber Efendimizin Sünnetleri
14/04/2010 - 08:39 Kuran ve Sünnette Ali Sevgisi
14/04/2010 - 08:32 Allah'ı Hakkıyla Tanı
12/04/2010 - 11:15 Allah-ı Zikretmek
29/03/2010 - 09:23 Tövbeyle İlgili Ayet ve Hadisler
24/03/2010 - 09:45 İmam Hasan Askeri (a.s)
16/03/2010 - 09:18 Herkesin Ders Alması Gereken Öneriler
04/03/2010 - 08:22 Ayetullah Sistani Olmasa Irak’ta Seçimler Olmaz
03/03/2010 - 08:46 Hz. Fatıma'nın çocuk eğitim yöntemleri
03/03/2010 - 08:40 Zekanızı bileyip geliştirecek 7 egzersiz
01/03/2010 - 09:17 Ehlibeyt Şiası
01/03/2010 - 08:34 Hz.Resulullah' ın (s.a.a) Faziletleri
01/03/2010 - 08:28 Bir Güneş Doğuyor, İmamet Semasında
25/02/2010 - 09:04 Niçin ve Nasıl Namaz Kılmalıyız
24/02/2010 - 08:35 Kalbi yumuşatan ve ihya eden şeyler
17/02/2010 - 15:16 İmam Mehdi'yi Bekleyenlerin Ödül ve Sevapları
17/02/2010 - 15:08 Kalbi yumuşatan ve ihya eden şeyler
16/02/2010 - 11:13 Ayetullah Sistani’den İnsanlık Dersi
16/02/2010 - 11:09 İmam Rıza(a.s)´dan Hikmetli Öğütler
16/02/2010 - 11:04 Kur'anı inanarak yaşamak
01/02/2010 - 09:34 Son dakikaya bırakılan namaz
28/01/2010 - 10:15 Dua'nın İcabetinin Şartları
16/01/2010 - 13:37 Aşura Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu
12/01/2010 - 12:53  Sistani işgalcilere karşı İslami direnişin simgesidir.."
11/01/2010 - 14:55 Bir Kıyamı Kutsal Kılan Şartlar
11/01/2010 - 14:50 Tebatebai'nin Kaleminden İmam Hüseyin
11/01/2010 - 13:26 Hz. Hüseyin'in Kıyamından Alınan Dersler
11/01/2010 - 13:18 Kerbela'da Fedakarlık
 
Multimedia
Anket

Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?

Seçenekler
Kötü
İyi
Çok iyi

Sonuçları Göster

 
 
 
 
Ehlibeyt Gençliği 1

Sevginin Saf Kaynağı
Ehlibeyt Gençliği 3

SONSUZA KADAR ALACAKLI OLMAK
Ehlibeyt Gençliği 2

Allah’a Yolculuk
Ehlibeyt Gençliği 4

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı
Ehlibeyt Gençliği 5

Gaybet'i Kübradan Sonra
Ehlibeyt Gençliği 6

Algılama ve Düşünme Üzerine
Ehlibeyt Gençliği 6

Ramazan İle Sonsuzlaşmak
Ehlibeyt Gençliği 7

İsrail'i Kim Şımarttı
Yazilan yazilar yazarin kendi sorumlulugundadir. Sitemiz bundan sorumlu tutulamaz
Konuk Yazarlar
Bir Ayet
Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.( Rahman - 33)

Bir Hadis
İmam Muhammed Taki (a.s):

"Allah-u Teala peygamberlerden birine şöyle vahiy etti: Dünyada zahitlik yapman rahatlığını çabuklaştırır; her şeyden kopup bana yönelmen seni benin yanımdan aziz kılar; (bu amellerin iyi de) fakat benin için biriyle düşman veya dost oldun mu
Tarih & Saat
Ençok Okunanlar
Yazarlar
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler

Ehlibeytgencligi.com İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. Tüm hakları Saklıdır © 2008 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.Net