Kull. Adı   Şifre :
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler
 
Tebliğ Ayeti ve Gadir-i Hum Olayı
 
 
Ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğuna hidayet etmez

12/11/2011

1. Tebliğ Ayeti ve Gadir-i Hum Olayı
Tebliğ Ayeti (Maide 67) ve Gadir-i Hum Olayı
Yüce Allah Maide Suresinin 67. ayetinde şöyle buyurur: ”Ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah kâfirler topluluğuna hidayet etmez.”
Bazıları, bu ayet sanki risaletin ilk günlerinde nazil olmuş gibi düşünerek, Allah’ın Resul’den (s.a.a) tebliğ etmesini istediği hususun İslam’ın geneli olduğunu kanaatine varmışlardır. Oysaki ayet Peygamber Efendimizin (s.a.a) ömürlerinin son günlerinde nazil olmuştur. İslam’ın tüm hükümlerini insanlara tebliğ ettikten, bu uğurda onlarca savaşlar yaptıktan sonra ömrünün son günlerinde böyle sert bir üslupla bir ayetin gelmesi manidardır. Dolayısıyla ayet İslam’ın genel hükümlerine yönelik olamaz. İslam hadis ve tarih kaynakların belirttiğine göre bu ayet Peygamber Efendimiz (s.a.a) veda haccından dönerken nazil olmuştur. Bu ayet nazil olduğunda Peygamber Efendimizin (s.a.a) hac kafilesini Gadr-i Hum mevkiinde durdurmuş ve 120 veya 150 bini aşkın sahabinin cayır cayır yanan çöl kumlarını üzerinde burada toplanması beklemiştir.
Hava aşırı sıcaktı. Halk hırkasının bir kısmını başına, diğer kısmını ise altlarına attılar. Hz. Peygamber'in (s.a.a) dinlenmesi için de bir çadır hazırladılar. Öğle ezanı okundu. Peygamber (s.a.a) refakatindekilerle birlikte ağacın gölgesi altında öğle namazını eda ettiler. Namazdan sonra develerin cihazlarıyla yüksek bir yer yaptılar. Hz. Peygamber (s.a.a) yüksek bir sesle, herkesin dikkatini üzerine çekti ve şu şekilde konuşmaya başladı:"Hamd, Allah'a (c.c) mahsustur. Sadece O'ndan yardım diliyoruz. İmanımız ve tevekkülümüz O'nadır. Kötü ve yanlış amellerimizden O'na sığınırız. Yolunu kaybedenlere O'ndan başka sığınak yoktur. O'nun yol gösterdiği, hiçbir zaman yolunu kaybetmeyecektir. O'ndan (c.c) başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna tanıklık ederim. Allah'a (c.c) övgü ve O'nun birliğine şahadetten sonra şöyle derim: Ey halk! Rahman ve bilen Allah (c.c), bana ömrümün sonlarına yaklaştığımı haber vermiştir. Bir an önce Allah'ın davetini yerine getirip ebedi yere gideceğim. Ben ve siz üzerimize olan miktarda sorumluyuz. Şimdi sizin düşünce ve görüşünüz nedir? Halk şöyle dedi: "Biz tanıklık ederiz ki sen Allah'ın(c.c) mesajını ulaştırdın; bize nasihatten ve vazife yolunda telaştan kaçınmadın; Allah (c.c) seni en iyi şekilde mükâfatlandırsın." Sonra şöyle buyurdu: "Acaba siz Allah'ın (c.c) birliğine ve Muhammed'in (s.a.a) O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahadet etmiyor musunuz? Acaba cennetin, cehennemin, ölümün, kıyametin şüphe götürmez olduğuna ve Allah'ın (c.c) ölüleri dirilteceğine ve bunların hepsinin doğru olduğuna ve bunlara inandığınıza tanıklık etmiyor musunuz?" Hep birlikte "Evet bu gerçeklere tanıklık ediyoruz." Dediler Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle devam etti: "Ey Allah'ım! Tanık ol. Sonra vurgulu bir şekilde şöyle buyurdu: "Şüphesiz öteki diyara intikal etmek ve havuzun kenarına ulaşma hususunda sizden öne geçeceğim. Siz havuzun kenarında benim huzuruma geleceksiniz. Havzumun genişliği Sa'na ile Basra arası kadardır. Onda yıldızlar kadar gümüşten kadeh ve bardak vardır. Düşünün ve dikkatli olun ki rihletimden sonra sizin aranızda iki değerli şey bırakacağım: Bakalım onlarla nasıl muamele edeceksiniz?" Bu sırada halk dedi ki: "Ey Allah Resulü (s.a.a), o iki değerli şey nedir?" Şöyle buyurdu: "İki emanetten büyük olanı, Allah'ın
(c.c) kitabıdır ki bir tarafı Allah'ın (c.c) elinde, diğer tarafı ise sizin elinizdedir. Öyleyse onu sıkı tutun ve elden bırakmayın, böylece yolunuzu kaybetmeyin. Küçük olanı itretimdir/Ehl-i Beytimdir. Gerçekten bilen ve rahmetli Allah (c.c), bu ikisinin havuz başında benim huzuruma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacağını bana haber verdi. Ben, bunu Allah'ımdan (c.c) diledim. Öyleyse bu ikisinden öne geçmeyin ve o ikisini izlemede geri kalmayın ve ihmalkarlık etmeyin ki helak olursunuz." Sonra Ali'nin (a.s) elini tuttu ve kaldırdı; o kadar ki koltuğunun altının beyazlığı gözüktü. Halk onu gördü ve tanıdı. Resulullah, sözlerine şöyle devam etti: "Ey halk, ben her mümin için, kendi nefsinden evla değil miyim?" Halk "Allah ve Resulü daha iyi bilir." karşılığını verdi. Hazret buyurdu ki: Şüphesiz Allah (c.c) benim mevlamdır ve ben müminlerin mevlasıyım ve onlara kendi nefislerinden evla ve daha öncelikliyim. Öyleyse ben kimin mevlası isem Ali onun mevlasıdır."
Ahmed b. Hanbel'in dediğine göre, Hz. Peygamber (s.a.a) bunu dört defa tekrarladı. Sonra elini dua için açtı ve şöyle buyurdu: "Ey Allah'ım, onu seveni sev ve ona düşmanlık edene düşman ol. Dostlarına yardım et ve alçak düşürmeye çalışanı alçalt. Onu, hakkın mizanı, mihveri ve ölçüsü karar kıl. Sonra Peygamber (s.a.a) şunları ekledi: "Hazır olanlar, hazır olamayanlara bunu iletsin." Topluluk dağılmadan önce vahiy emini bu ayeti Hz. Peygamber'e (s.a.a) nazil etti:
"Bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım, size din olarak İslâm'a razı oldum." (Maide 3)
Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.a) Allah-u Ekber nidasıyla, dinin ikmaline ve nimetin itmamına ve Allah'ın (c.c) O'na verdiği risalet ve Ali'ye (a.s) verdiği velâyete olan rızasından ötürü şükretti. Hazır topluluk, bu arada Şeyheyn (Ömer ve  Ebu Bekir) Emirü'l-Müminin'e şöyle tebrik dediler: "Kutlu olsun! Kutlu olsun! Sen ey Ebu Talib'in oğlu benim ve her erkek ve mümin kadının mevlası oldun."
İbn Abbas dedi ki: "Allah'a (c.c) andolsun ki, Ali'nin (a.s) velâyeti herkese farz oldu."
Hassan b. Sabit dedi ki; Ey Allah Resulü, Ali için birkaç şiir okumama izin ver. Peygamber buyurdu: Oku, Allah'ın bereket ve uğuruyla. Hassan ayağa kalkarak şöyle dedi: "Ey Kureyş'in büyükleri, İslâm Peygamberi'nin (s.a.a) huzurunda kesinleşen velâyet hakkındaki şiirlerimi beyan ediyorum." dedi ve şiirlerini okumaya başladı.
"Gadir Günü Peygamberleri haykırıyordu onlara
Hum mıntıkasında ve nebi ne değerli haykırıcı idi!...
Peygamber kalk ya Ali buyurdu.benden sonra imam olarak
Doğru yolu göstermek üzere seni seçtim
Senden razı oldum,Kimin mevlası isem,
Bu onun mevlasıdır…” Hassanın bu şiirini Suyuti de dahil olmak üzere 11 Ehli Sünnet alimi ve 26 şia alimi rivayet etmiştir.
Bütün İslâm ümmetinin görüş birliğiyle kabul ettiği Gadir olayını kısaca anlattık. Söylenmesi gereken nokta şu ki; dünyanın hiç bir yerinde bu isim ve özellikte başka bir olayın gerçekleştiği söylenmemiştir.
Bu olayı İbni Mace,Tirmizi,Nesei,Ahmet b. Hanbel, M 9.yüzyıldan,M.19.yüzyıla kadar gelen otuzu aşkın muhaddsi Salebi, Vahidi,Kurtubi,Kaadi,Beyzavi,Fahreddin Razi gibi ondört mufessir,Taberi,İbni Kuteybe,İbni Kesri,Suyuti gibi yirmi dört tarihçi,Teftazani,Ali KUşçi gibi yirmi yedi kelamcı kitaplarına almışlar, ashaptan yüz on tabiinden seksen dört kişi rivayet etmiştir. Bütün bu andığımız kişiler Ehl-i Sünnet alimleridir.
Burada yapılan en önemli itiraz “Ben kimin mevlası isem Ali’de onu mevlasıdır” cümlesindeki “mevla” kelimesinin “velayet/imamet” anlamında kullanılamayacağı, “mevla” kelimesinin “dost/yardımcı” anlamında kullanılmış olabileceğidir.
120 bini aşkın insanı çölün sıcak kumlarında bekletip “Ali sizin dostunuzdur” gibi bir sözün söylenmesi ne kadar ciddi olabilir. Bundan daha önemlisi “Ben size nefislerinizden daha evla değil miyim?” diye sorarak, insanları Ahzap Suresinin 6. ayeti olan “Şüphesiz ki peygamber mü’minlere nefislerinden daha evladır” ayetine vurgu yapmıştır.(Bu ayet hakkında Ehl_i Sünnet tefsirlere bakınız) Adeta bu ayetteki evla kelimesinden ne anlıyorsanız “Ali sizin mevlanızdır” cümlesindeki mevladan da onu anlayın demek istemiştir. “Allah benim mevlamdır.Bende sizin mevlanızım” diyerek “Ali de sizin mevlanızdır.”cümlesindeki “mevla” kelimesine hazırlık yapmıştır.Yani Allah’ın benim mevlam olmasından neyi anlıyorsanız, benim de sizin mevlanız olmamdan neyi anlıyorsanız,aynı anlamda Ali de sizin mevlanızdır, buyurmuştur. Yine Hassan b. Sabitin okuduğu yukarıdaki şiiri de bu olayın nasıl yorumlanması gerektiği hakkında ipucu vermektedir.
Kısaca Gadir-i Hum olayı ile Peygamber Efendimiz (saa), kendisinden sonra imam olacak şahsı tüm insanlara açık bir şekilde tebliğ etmiş, bu olayın orada olmayanlara da aktarılmasını emretmiştir.
 
 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

09/01/2012 - 12:06 Irak'ta patlama: 2 ölü
09/01/2012 - 12:05 Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: 9 ölü
07/01/2012 - 11:36 Kilise saldırısında ölü sayısı 8'e çıktı
03/01/2012 - 11:27 Enflasyon 3 yılın zirvesinde
03/01/2012 - 11:24 Hakkari'yi kana bulayacaklardı
03/01/2012 - 11:20 Hatay üstünde İsrail Heronu
29/12/2011 - 12:50 Karadeniz'de petrol aramaya devam
29/12/2011 - 12:48 Hedef menzil 2500 km
28/12/2011 - 16:29 Hakkari'de bomba kuryesi yakalandı
28/12/2011 - 16:22 PKK'nın kilit ismi yakalandı
28/12/2011 - 15:55 Özel hastanelerde, 9 hastalık için tek kuruş yok
26/12/2011 - 10:31 ABD'den İsrail'e 235 milyon dolar ek yardım
26/12/2011 - 10:28 Şahin: Fransa'daki kararı lanetliyoruz
26/12/2011 - 10:21 İsrail, TSK ve MİT'in içine sızmayı başardı" 
26/12/2011 - 10:18 Dünya savaşa doğru sürükleniyor 
22/12/2011 - 11:19 Elçiliğin önüne Cezayir anıtı dikerim
21/12/2011 - 10:51 İlaç krizi devam ediyor
21/12/2011 - 10:49 A-8'den aşağı olmaz
21/12/2011 - 10:45 Dış borç stoku 136.6 milyar dolar
21/12/2011 - 10:39 Fransa ağır bedel öder
20/12/2011 - 13:36 "Soykırım" yasası parlamento gündeminde
20/12/2011 - 13:33 "Sakallı diye servis yapılmadı..." 
17/12/2011 - 10:13 "Başörtüsü Anayasal güvence altına alınmalı" 
17/12/2011 - 10:11 Türkiye’den Fransa’ya son uyarı!.... 
16/12/2011 - 11:22 Evliya Çelebi'nin 'Kayıp Haritası' bulundu 
16/12/2011 - 11:16 Ahmet Davutoğlu da tasarıya tepkili
15/12/2011 - 10:11 Davutoğlu'ndan Fransa'ya sert tepki
14/12/2011 - 10:24 Abdullah Gül'den terör rejimi İsrail'le ilişkilere şart
14/12/2011 - 09:52 4 petrol devi Akdeniz'e petrol için geliyor 
14/12/2011 - 09:48 Çin: İran’a saldırı olursa, doğrudan savaşa gireriz    
13/12/2011 - 09:41 AYASOFYA, SULTAN AHMET VE HÜSEYİN ÇADIRI
13/12/2011 - 09:36 Sarkozy: Yeni Avrupa'da Türkiye'nin yeri yok 
13/12/2011 - 09:33 Bahreynli öğretmenler için kampanya 
13/12/2011 - 09:28 Avrupa’da Görkemli Aşura Konferansı
12/12/2011 - 10:44 Rus Zavtra Gazetesi Türkiye'nin Suriye rolünü açıkladı
02/12/2011 - 12:18 Yeni bir ekonomik kriz uyarısı!.. 
02/12/2011 - 12:15 Sultan Ahmet’de Muharrem Kardeşlik Sergisi
29/11/2011 - 10:17 Tokat'ta Aşura Resimleri Sergisine Davet
25/11/2011 - 11:27 "Dersim'i anlamak için bu belgeyi okuyun" 
18/11/2011 - 11:06 Dünyaca ünlü uzmandan İran uyarısı
18/11/2011 - 09:46 Topbaş 60 bin binayı böyle  yıkacak?
16/11/2011 - 09:47 İran, UAEK ile işbirliğini gözden geçiriyor.... 
16/11/2011 - 09:44 ABD'den Wall Stret eylemcilerine baskın... 
16/11/2011 - 09:43 İsrail: En Kısa Zamanda Gazze'ye Saldıracağız!
15/11/2011 - 13:21 Korkunç İddia! 893 Türk öldü 
15/11/2011 - 13:19 ABD'nin kafa karıştıran "Predator" açıklaması 
15/11/2011 - 13:17 Cepheye itiliyoruz !... 
14/11/2011 - 13:48 TBMM ilk kez bir padişahı anacak!
14/11/2011 - 13:29 PKK'ya ağır gece baskını 
14/11/2011 - 12:33 400 Milyar dolarlık dev proje 
14/11/2011 - 12:24 Gadir-i Hum Bayramına Davet    
12/11/2011 - 13:56 Tebliğ Ayeti ve Gadir-i Hum Olayı
12/11/2011 - 13:13 Soğuk hava geliyor !  
09/11/2011 - 15:01 Sağlıkta reform:Doktora gitmek zorlaştı 
09/11/2011 - 14:59 F-16’lar milli oluyor 
09/11/2011 - 13:39 Ehlibeyt Alimlerinden Van’a Ziyaret 
04/11/2011 - 13:10 İstanbul 400 milyar dolara dönüşecek
04/11/2011 - 12:00 Vergi ve harçlara zam geliyor 
04/11/2011 - 11:57 Kazan Vadisi'nde 9 ceset daha 
03/11/2011 - 12:53 Bedelli askerliğin şartları belli oldu
03/11/2011 - 12:20 Ağır darbe alan PKK'da kavga var
02/11/2011 - 13:39 New York'ta "Üçlü Kıbrıs Zirvesi" tamamlandı 
01/11/2011 - 12:14 44 ton esrar ele geçirildi
01/11/2011 - 11:50 ABD Radar üssü Şırnak’a konuşlandırıldı 
01/11/2011 - 11:47 Cemil Çiçek anayasa takvimini açıkladı 
01/11/2011 - 11:41 ABD'den UNESCO'ya jet tepki !... 
31/10/2011 - 13:33 İsrail, Gazze'yi vurdu
31/10/2011 - 12:04 Japonların deprem sırrı
28/10/2011 - 14:15  Bir Damla Göz Yaşı İnsanı Cennete Götürebilir.
28/10/2011 - 13:28 İsrail'den Erdoğan'ı kızdıracak deprem yorumu! 
27/10/2011 - 13:55 İmam Muhammed Taki'nin (a.s) Şehadeti
27/10/2011 - 12:42 TBMM kapalı oturumda "Terör"ü konuştu 
27/10/2011 - 12:39 İnsanlık dersi verene bak!
27/10/2011 - 12:30 Hakkari Yüksekova'da şiddetli deprem!
26/10/2011 - 10:26 İran Konsolosluğu Van için kan verdi
26/10/2011 - 09:55 Ve... Tunus'da resmi seçim sonuçları açıklandı... 
26/10/2011 - 09:53 Yemen'de Fosfor bombası vahşeti... 
26/10/2011 - 09:51 CIA ,İncirlik Üssü'nden Irak’ı izleyecek! 
26/10/2011 - 09:50 ANKA test uçuşunu başarıyla geçti 
26/10/2011 - 09:48 Türkiye Van için seferber oldu
26/10/2011 - 09:43 Felaketin bilançosu artıyor
26/10/2011 - 09:41 Deprem bölgesinde ŞOK İDDİA
25/10/2011 - 15:44 Üstat Kıraati Türkiye’de
21/10/2011 - 12:58 İran: Karayılan'ı kesinlikle yakalamadık
21/10/2011 - 12:56 Büyük temizlik
21/10/2011 - 12:32 Yakalanan PKK'lı her şeyi böyle itiraf etti!
21/10/2011 - 12:26 Türkiye ve İran'dan tarihi PKK anlaşması
20/10/2011 - 15:36 Türkiye’de bir İlk"Ehlibeyt Kütüphanesi"Hizmete Başladı
20/10/2011 - 13:31 Muş'ta Askere Mayınlı Tuzak!
20/10/2011 - 13:28 Saldırı Emrini O Verdi!
20/10/2011 - 12:53 İşte şehitlerin kimlikleri
20/10/2011 - 12:48 Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
20/10/2011 - 11:05 Terör Zirvesinde kritik kararlar alındı
20/10/2011 - 10:57 Hain saldırının şok detayları
19/10/2011 - 10:05 Direnişin zaferi! 
19/10/2011 - 10:03 "Terör örgütü köşeye sıkıştı" 
19/10/2011 - 09:51 Çukurca'da saldırı: 24 şehit!
19/10/2011 - 09:43 Terör Adres Sormadı
18/10/2011 - 10:38 Küresel isyana Osmanlı önerisi! 
15/10/2011 - 10:58 Hakkari'de hain tuzak
 
Multimedia
Anket

Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?

Seçenekler
Kötü
İyi
Çok iyi

Sonuçları Göster

 
 
 
 
Ehlibeyt Gençliği 1

Sevginin Saf Kaynağı
Ehlibeyt Gençliği 3

SONSUZA KADAR ALACAKLI OLMAK
Ehlibeyt Gençliği 2

Allah’a Yolculuk
Ehlibeyt Gençliği 4

İslâm Öncesi Dinlerde Mehdi İnancı
Ehlibeyt Gençliği 5

Gaybet'i Kübradan Sonra
Ehlibeyt Gençliği 6

Algılama ve Düşünme Üzerine
Ehlibeyt Gençliği 6

Ramazan İle Sonsuzlaşmak
Ehlibeyt Gençliği 7

İsrail'i Kim Şımarttı
Yazilan yazilar yazarin kendi sorumlulugundadir. Sitemiz bundan sorumlu tutulamaz
Konuk Yazarlar
Bir Ayet
Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.( Rahman - 33)

Bir Hadis

1-Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurmuştur:
İman kalple bağlanmak, dille ikrar etmek ve organlarla amel etmektir.

Tuhefu'l Ukul s.105


Tarih & Saat
Ençok Okunanlar
Yazarlar
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Ziyaretçi Defteri Foto Galeri Linkler

Ehlibeytgencligi.com İnternet üzerinden yayın yapmaktadır. Tüm hakları Saklıdır © 2008 İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.Net